Predslov

Malá Alice spadla
d
o
l
u
do nOry,
udrela sa do hlavy
a poranila si dušu.

Spadnúť dolu do zajačej nory Bitcoinu je zvláštna skúsenosť. Tak ako mnohokrát predtým, mám pocit, že za posledných pár rokov pri štúdiu Bitcoinu som sa naučil viac ako za posledných dvadsať rokov formálneho štúdia na škole.

Nasledujúce lekcie sú súhrnom toho, čo som sa naučil. Najskôr vyšli v podobe článku pod názvom „Čo ma Bitcoin naučil“, dali by sa skôr považovať za druhé vydanie pôvodnej série.

Tak ako Bitcoin, ani tieto lekcie nie sú statické. Budem na nich pravidelne pracovať, v budúcnosti budem vydávať aktualizované verzie a dodatočný materiál.

Na rozdiel od Bitcoinu nemusia byť budúce verzie tohto projektu spätne kompatibilné. Niektoré lekcie by sa dali rozšíriť, iné by sa dali prepracovať alebo vymeniť. Dúfam, že budúce verzia bude niečím, čo môžete uchopiť do ruky, zatiaľ by som však nerád niečo sľuboval.

Bitcoin je nevyčerpateľný učiteľ, a preto netvrdím, že sú tieto lekcie kompletné alebo zahŕňajú úplne všetko. Sú odrazom mojej osobnej cesty dolu do zajačej nory. Ešte sa musím veľa naučiť a každý si zo sveta Bitcoinu vezme niečo iné.

Dúfam, že budú pre Vás tieto lekcie užitočné a že proces ich učenia nebude taký namáhavý a náročný ako keby ste sa ich učili prvý krát.

Gigi